Tính điểm xét tốt nghiệp THPT quốc gia chính xác nhất
NLD Code 15-08-2021 22:44:21 1.741
Nhập điểm các môn để tính điểm xét tốt nghiệp THPT

Toán
Văn
Ngoại ngữ
Tổ hợp 1
Tổ hợp 2
Tổ hợp 3
Trung bình
Khuyến khích
Ưu tiên

Trung bình
Khuyến khích
Ưu tiên

Toán
Văn
Tổ hợp
Trung bình
Khuyến khích
Ưu tiên

Trung bình
Khuyến khích
Ưu tiên

Kết quả

Kết quả! Thông tin kết quả tính điểm sẽ hiển thị ở đây.

Diễn giải

Giúp các bạn biết mình có được dự thi tốt nghiệp THPT

Giúp các bạn biết mình cần bao nhiêu điểm để tốt nghiệp THPT

Giúp các bạn biết được mình đã TRƯỢT hay ĐỖ tốt nghiệp THPT