Tính thuế thu nhập cá nhân chính xác nhất
NLD Code 07-12-2021 09:54:27 1.911

Chỉ cần điền Tổng thu nhập, bạn sẽ biết ngay mức thuế TNCN phải nộp

Tổng thu nhập:

Số người phụ thuộc:

Kết quả

Kết quả! Thông tin tính thuế sẽ hiển thị ở đây.

Diễn giải

Ghi chú:

- Tổng thu nhập: gồm lương tháng (đã trừ bảo hiểm bắt buộc) và thưởng.

- Áp dụng đối với tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công

- Áp dụng đối với người nhận lương net (lương nhận được đã trừ bảo hiểm 10.5%)

Văn bản căn cứ:

1. Luật Thuế TNCN năm 2007

2. Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2012

3. Thông tư 111/2013/TT-BTC

4. Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14

Bảng thu nhập tính thuế và thuế suất

Bậc Thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng) Thuế suất
1 Đến 05 5%
2 Trên 05 đến 10 10%
3 Trên 10 đến 18 15%
4 Trên 18 đến 32 20%
5 Trên 32 đến 52 25%
6 Trên 52 đến 80 30%
7 Trên 80 35%