Tạo mã QR Code trực tuyến tiện lợi
Cold Boy 24-07-2021 09:14:04 1.848
Nhập nội dung cần mã hóa vào mã QR
Nội dung

Kích thước

Cấp độ sửa lỗi

Kết quả

Diễn giải

Giúp bạn nén nội dung vào mã gọn hơn

Giúp bạn nén link vào mã để quét nhanh hơn