Bé tập tô màu
NLD Code 11-10-2021 09:12:39 2.235
Chọn một ảnh để thực hiện tô màu
Đang tải ảnh...

Diễn giải

Giúp bé tập làm quen với các loại màu sắc

Giúp bé tăng sự sáng tạo, phối màu trong khi tô