Tính chỉ số BMI - Đánh giá tình trạng thừa cân, béo phì
NLD Code 17-08-2021 15:37:23 1.917
Nhập vào các thông tin để tính chỉ số BMI
Chiều cao (cm)

Cân nặng (kg)

Bạn là người

Kết quả

Kết quả! Thông tin kết quả tính BMI sẽ hiển thị ở đây.

Diễn giải

Giúp các bạn đánh giá được tình trạng cơ thể của mình hiện tai. Qua đó có chế độ phù hợp cho cơ thể hiện tại của mình.